TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI

GENEL:

1.Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız. Aynı zamanda ürün sayfalarında bulunan “Sıkça Sorulan Sorular Ve Satın Almadan Bilinmesi Gerekenler” başlığı altında yer alan tüm bilgilendirmeleri okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız. Ürün açıklamasında yazan ürün bilgileri bağlayıcıdır. Herhangi bir siparişinizde ürün açıklamasını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız.

2.Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir. 

3.Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.

4.Satın alınan kargolanabilir her ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise,  Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir. 

5.Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım klavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır. 

6.Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır. 

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE: 

7.Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER: 

8.Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri ve belgelenebilir ürün masrafı SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır. 

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE: 

9.Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır. 

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ: 

10.Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmet teslim aldıktan sonra 30 dakika kadar aldığı ürünü deneme süresinde olacaktır. Teslimattan 1 saat sonra yapılan çalışmıyor/açılmıyor gibi bildirimler dikkate alınmayacaktır. Eğer 1 saat içerisinde hatalı ürün bildirilirse, ürün özellik olarak bunu karşılıyorsa, aynı ürün veya aynı bedelde farklı bir ürün olarak karşılanacaktır.

CAYMA HAKKI:

11.ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa (7 (yedi) iş günü içinde) teslim edilmediyse, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

12. Dijital ürünlerde (www.guzelseo.com adresindeki tüm ürünler dijital üründür) çalışma başlatıldığı taktirde herhangi bir sebepten dolayı iade edilemez. İade hakkı sadece ürün, satışının yapıldığı ürün sayfasındaki açıklamadaki şekilde hizmet sağlanmadığında geçerlidir. Dijital ürün olan Google Maps Organik Yorum ürününde cayma hakkı hizmet başlayana kadardır. Hizmet sağlanmaya başlandıktan sonra cayma hakkı kullanılamaz.

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

13.Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet  ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. 

14.Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.

15.Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. 

CAYMA HAKKININ KULLANIMI: 

16.3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

17.İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İADE KOŞULLARI:

18.SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

18.1. ALICI, ürün sayfasında yer alan “Satın almadan önce bilinmesi gerekenler” alanındaki tüm uyarıları okuyarak ve kabul ederek satın alır. Burada yer alan maddeler sebebiyle iade talebinde bulunamaz. 

18.2 Google Maps Organik Yorum ürününde satın almadan önce bilinmesi gerekenleri (Yorum sayısında silinmeler olur (silinme miktarı değişebilir), kullanıcılar daha önce o konumda bulumadıysa Google bunu algılayabilir. Eğer algoritma yakalarsa düşmeler yaşanabilir. Herhangi bir telafi yapılmamaktadır. – Alım miktarı haritanın varlığını tehlikeye sokabilir. Yeni açılmış bir harita kaydına anında yorum göndermek işletmenin askıya alınmasına neden olabilir. Bu yüzden yorum satın alırken haritayla ilgili yaşanabilecek şeyler sizin sorumluluğunuzdadır. – Yorumu yapanlar gerçek kullanıcılar olduğu için arada tam olarak istemediğimiz şekilde yorumlar olabilir, bunları göze alarak satın alırsınız. – T.C. Anayasası’na aykırı sektörlere yorum hizmeti verilmemektedir.) Harita algoritmasında onay sürecinden geçemeyen (yazıldığı halde harita sayfasında gözükmeyen yorumlar) iade sebebi değildir. Yorumların yapılması ama gözükmemesi alıcının bilgisi dahilindedir. Aldığınız taktirde yorumlar gözükmüyorsa herhangi bir iade yapılmayacaktır. Çalışmanın yapılıp yapılmadığının kanıtları olan “kullanıcıların ekran görüntüleri” alıcıya istenildiği taktirde gönderilecektir. Sipariş vererek bu açıklamaları ve ürün sayfasındaki açıklamayı okuyup kabul etmiş sayılırsınız. Bunlardan dolayı iade hakkı kullanılamaz.

18.3 Backlink hizmetlerinde sıralamaların yükselmesi veya düşmesi konusunda bir garanti verilmemektedir. Her hizmet her site için işe yaramayabilir. Bunun sorumlusu SATICI değildir. ALICI, bir hizmeti alırken bu hizmetin sıralamaların yükselmeyeceğini veya sıralamaların düşebileceğini bilerek satın alır. Bu durumda iade hakkı kullanılamaz.

19.ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir. 

20.Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER: 

21.ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

21.1. Google Maps Organik Yorum ürününde satın almadan önce bilinmesi gerekenleri (Yorum sayısında silinmeler olur (silinme miktarı değişebilir), kullanıcılar daha önce o konumda bulumadıysa Google bunu algılayabilir. Eğer algoritma yakalarsa düşmeler yaşanabilir. Herhangi bir telafi, iade veya garanti yapılmamaktadır. – Alım miktarı haritanın varlığını tehlikeye sokabilir. Yeni açılmış bir harita kaydına anında yorum göndermek işletmenin askıya alınmasına neden olabilir. Bu yüzden yorum satın alırken haritayla ilgili yaşanabilecek şeyler sizin sorumluluğunuzdadır. – Yorumu yapanlar gerçek kullanıcılar olduğu için arada tam olarak istemediğimiz şekilde yorumlar olabilir, bunları göze alarak satın alırsınız. – T.C. Anayasası’na aykırı sektörlere yorum hizmeti verilmemektedir.) Harita algoritmasında onay sürecinden geçemeyen (yazıldığı halde harita sayfasında gözükmeyen yorumlar) iade sebebi değildir. Yorumların yapılması ama gözükmemesi alıcının bilgisi dahilindedir. Aldığınız taktirde yorumlar gözükmüyorsa herhangi bir iade yapılmayacaktır. Çalışmanın yapılıp yapılmadığının kanıtları olan “kullanıcıların ekran görüntüleri” alıcıya istenildiği taktirde gönderilecektir. Sipariş vererek bu açıklamaları ve ürün sayfasındaki açıklamayı okuyup kabul etmiş sayılırsınız. Bunlardan dolayı iade hakkı veya cayma hakkı kullanılamaz.

21.2 Backlink hizmetlerinde sıralamaların yükselmesi veya düşmesi konusunda bir garanti verilmemektedir. Her hizmet her site için işe yaramayabilir. Bunun sorumlusu SATICI değildir. ALICI, bir hizmeti alırken bu hizmetin sıralamaların yükselmeyeceğini veya sıralamaların düşebileceğini bilerek satın alır. Bu durumda cayma hakkı kullanılamaz.

22.Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir. 

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

23.ALICI, ödeme işlemlerini  kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder. 

ÖDEME VE TESLİMAT

24.Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak,Garanti BBVA, Ziraat Bankası, QNB Finasnbank (Enpara), Yapı Kredi veya Papara hesaplarımızdan (TL) herhangi birine yapabilirsiniz.

25.Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.

26.Sitemiz kripto para ödemelerini kabul etmektedir. Bitcoin, Ethereum veya Tether ile satın alabilirsiniz. Kripto para ödemeleri anlık kurdan hesaplanmaktadır.

Son güncelleme tarihi 31.03.2021 13:30’dır. Bu sayfayı güncelleme hakkımızı saklı tutarız. GuzelSEO.com’dan alışveriş yapan herkes bu sayfayı okumuş kabul edilir.